Witam w chyba jedynym wirtualnym rezerwacie Narodu Polskiego Cywilizacji Łacińskiej !!!

Drogi Internauto

Dziękuję za wizytę na stronie poświęconej:

  1. przyczynom upadku Cywilizacji Łacińskiej i sposobom jej uratowania w Europie, ale głównie w Polsce (materiał Unia 2.0 – Reaktywacja);
  2. różnym filozofiom i ich wpływom na różne Cywilizacje (kategoria Filozofia oraz materiał Unia 2.0 – Reaktywacja);
  3. sposobom uratowania Cywilizacji Łacińskiej, a przede wszystkim Narodu Polskiego Cywilizacji Łacińskiej (kategoria Naród Polski Cywilizacji Łacińskiej);
  4. ocenie niemiłosiernie otaczającej nas rzeczywistości z punktu widzenia niedobitków Cywilizacji Łacińskiej (kategorie Wpisy, Polityka);
  5. propozycji Konstytucji umożliwiającej współistnienie na obszarze Polski osób z odmiennych kręgów cywilizacyjnych (kategoria Konstytucja).

Zapraszam do merytorycznej dyskusji we wszystkich kategoriach.

Proszę jedynie o dyskusję kulturalną i na poziomie, z pominięciem argumentacji “nie bo nie” oraz prób dyskusji bez rzeczywistej znajomości tego, czym są Cywilizacje Łacińska, Bizantyńska czy Turańska w ujęciu prof. Konecznego, rozszerzonej o odmienności rozumienia “Quincunxu” w ujęciu różnych filozofii.

Przecież inaczej dyskusja nie ma sensu…

A na początek proponuję wysłuchanie wykładu: