Panie Premierze, czy chciałby Pan 120 mld złotych? Rocznie?

Panie Premierze Wczoraj w Toruniu wspomniał Pan o potwornym obciążeniu kosztami obsługi naszego zadłużenia, w tym zagranicznego. Co prawda wspominał Pan, że jest to kwota 100 mld rocznie, ale wystarczy wejść w ustawę budżetową, by zobaczyć, że (wraz z deficytem budżetowym, finansowanym z dalszego zadłużania się naszego Państwa) jest to ok. 170 mld złotych, czyli realnie wydajemy rocznie na obsługę i konwersję długu jakieś 120 mld złotych (z tą konwersją to też niezupełnie, Czytaj dalej [...]